Beskyttelse af data

Brugen af vores hjemmeside er generelt mulig uden afgivelse af personlige data. I det omfang der indsamles personoplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-mailadresser) på vores hjemmeside, sker dette så vidt muligt altid på frivillig basis. Disse data vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. når man kommunikerer via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Vi forbyder hermed udtrykkeligt tredjeparters brug af kontaktdata, der er offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen, til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af dette websted forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

Kilder: eRecht24 Datenschutzerklärung