Forskning

Der har været et intensivt samarbejde med arbejdsgruppen for limnologi på Kiel Universitet i mere end 10 år. Forskningsspørgsmålene dækker mange områder inden for krebseavl, men partnerne arbejder også med spørgsmål, der er relevante for bevarelse af arter. Især biologistuderende har mulighed for at gennemføre praksisorienterede praktikophold og specialer inden for dette samarbejde.

Laurenz, Jan (2014):
Bestemmelse af fødevarespecifikke diskriminationsfaktorer hos den ædle krebs Astacus astacus (Linnaeus, 1758). Bachelorafhandling, 61 s.

Torno, Johann (2014):
Kuldeperiodens indflydelse på den embryonale udvikling af Astacus astacus (Linnaeus, 1758). Laboratoriepraktik som en del af kandidatuddannelsen i biologi, 34 sider.

Faber, Claas (2013):
Vækst- og næringsstofdynamik i integreret akvakultur af flodkrebs (Astacus astacus) og sandart (Sander lucioperca L.). Masterafhandling for studieprogrammet Environmental Management, 116 s.

Schultze, Annika (2013):
Etablering af en metode til enzymatisk kontrol af udnyttelsen af forskellige foderstoffer. Laboratoriepraktik som en del af kandidatuddannelsen i biologi, 34 sider.

Maaß, Eric (2013):
Alarmstoffer: Interaktioner mellem fisk og den ædle krebs Astacus astacus. Bachelorafhandling, 63 s.

Giesler, Robin (2013):
Undersøgelser af unge flodkrebs Astacus astacus (Linnaeus, 1758) fødepræferencer. Bachelorafhandling, 36 s.

Bicking, Sebastian (2013):
Trofiske interaktioner mellem juvenile flodkrebs Astacus astacus (Linnaeus, 1758) og perifyton. Bachelorafhandling, 51 s.

Häberle, Stephanie (2013):
Karakterisering af døgnaktivitetsmønstre hos unge ædelkrebs Astacus astacus (Linnaeus, 1758) som en funktion af strålingsregimet. Bachelorafhandling, 68 s.

Haase, Anne-Catrin (2012):
Undersøgelser af habitatstrukturens indflydelse på væksten af flodkrebs (Astacus astacus). Bachelorafhandling, 51 s.

Grimm, Claudia (2011):
Undersøgelser af fødemængdens indflydelse på væksten hos unge ædelkrebs Astacus astacus (Linnaeus, 1758). Bachelorafhandling, 63 s.

Torno, Johann (2011):
Undersøgelser af bestandstætheden ved opdræt af unge flodkrebs Astacus astacus (Linnaeus, 1758). Bachelorafhandling, 65 s.

Pullwitt, Tom (2010):
Udvalgte aspekter af rovdyr-byttedyr-forhold mellem indfødte flodkrebs (Astacus astacus L.) og zooplankton. Bachelorafhandling.

Meerheim, Anja (2011):
Mulige abiotiske og biotiske faktorer, der påvirker forekomsten af Astacus astacus (Linnaeus, 1758) i felten. Kandidatafhandling, 127 s.

Lehmann, Robert (2009):
Vækst af Astacus astacus (L.) under kunstig og naturlig føde.127 s. Diplomafhandling, 108 s. + appendiks.

Lehmann, Robert (2008):
Undersøgelser af havørredens (Salmo trutta trutta L.) indflydelse på vækst og adfærd hos unge flodkrebs Astacus astacus (L.). Forskningsarbejde som en del af biologistudiet.

Dethlefs, Anja (2007):
Undersøgelser af rovdyr-bytte-interaktioner mellem guldsmedelarver (Odonata: Anisoptera) og juvenile krebs (Astacus astacus). Diplomafhandling, 117 s. + appendiks.

Bährs, Hanno (2007):
Undersøgelser af vandkemiske parametres indflydelse på væksten af Astacus astacus. Diplomafhandling, 84 sider. + appendiks.

Links til kræftforskning

http://www.uni-kiel.de/zoologie/limnologie/

http://www.fischschutz.de/flusskrebse

http://www.raputieto.net/raputietokeskus_eng.htm

Mere om emnet forskning: